Prodaju se građevinska zemljišta na području Splita, Brnik i Sestranice, okvirno nakon City centra prema Stobreću,  u radusu od cca 350-400 m. Napomena:  skeniran je i dokument koji se odnosi na korekciju kvadrata za dio koji je već nedavno prodan, a odnosi se na zemljište na Sestranicama tj. produžetak Vukovarske.

Oba zemljišta imaju oko 2.000m2.

Izdana je lokacijska informacija za obe parcele.

Location